Wednesday, June 18, 2014

Кто Такой Господь, Иисус, Христос, Сын Божий?


«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.
И сказал змей жене: будете, как боги».
(Быт 3:1а,5б)

«Закровоточат стигматы, в скиту заплачет икона.
Я хотел промолчать, ветхозаветный Иона».
Андрей Позднухов (25/17), «Рахунок» («Счёт»)

«Как человеку, который считает себя богом, объяснить что такое Христос?» — ввиду сложности вопроса и тяжести проблемы, хотелось было промолчать в ответ или ограничиться ответом вроде: «Христос — это Предвечный Свободовольный Самобытный Бог, который в Своей непостижимой любви аж до позорной нелюдской казни Себя самого (в)очеловечил, дабы спасти для славной Божественной жизни каждого приходящего самовольного самолюбивого человека, который сам себя (о/у)божествил».

Однако, Господь открыл сердце и уста, направил разум и руки, и всё устроил к тому, чтобы ответ в итоге вышел хоть и не исчерпывающим, но всё-же развёрнутым. Сущностные и трансцедентные феномены бытия можно принять только на веру, уяснить лишь в благодати того Духа, в Котором они открыты, объяснить лишь во всей полноте Откровения. В высях и глубинах своих они человеческому разуму непостижимы, но многое из того в определённой мере доступно и для нашего с вами людского умозрения.

Для начала несколько слов «о богах и людях». Ныне популярна философская модель, когда некто — человеческого, заметьте, роду-племени — «считает себя богом». Нам, уж простите, очень кажется, что такой философ в действительности, увы, не знает ни реальности Бога, ни реальности человека. Иначе, дабы потешить самомнение, ☺ ему вполне хватило бы сказать: «Я — ЧЕЛОВЕК! Это звучит гордо, и это круто». ☺ Да, это круто! Но только если это в Боге. Иначе — прах на ветру. Как и всякий бог без Бога — пепел.

Теперь же, ради всё большей славы Иисуса Христа чрез Марию Богородицу и Святого Отца Доминика, приступим к делу, помолясь… †

Monday, September 26, 2011

Historic Lithuinian spelling for the Belarusian language


EN: Please below our historic [Polish-]Lithuinian spelling for the Belarusian language which was used by some Lithuanians in the second half of the 19th century and early 20th centuries, also it is used by some Litvins/Lithuanians from the ending years of the 20th century. Please use our multi-spellings Keyboard Lithuaniae 1009-2009 for this spelling. For the God, Great Lithuania and Grand Duke!

LT-BE: Niżej waszaje ŭwazie prapanujecca histarycznaja [polska-]litoŭskaja pisoŭnia dla [bieła]ruskaje mowy, ź jakoj pasłuhawalisia peŭnaha kształtu Litoŭcy/Litwiny a druhoj pałowie XIX i na paczatku XX stahodździaŭ, a taksama pasłuhujucca peŭnaha kształtu Litoŭcy/Litwiny ad kanczatku XX stahodździa. Da hetaje pisoŭni prapanujem szmatmoŭnuju raskładku dla kławijatury Keyboard Lithuaniae 1009-2009. Dla Boha, Wialikaj Litwy i Wialikaha Kniazia!

Saturday, August 6, 2011

Nowenna za zmarłych Litwinów i żywą Litwę

Contemplare Et Contemplata Aliis Tradere
(Kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym)

W Imię naszego Boga podniesiemy sztandary! Oto jest modlitwa-medytacja nieuleczalnie grzecznego, :) lecz niezliczalnie grzesznego Litwina zapisana na przyszłość dla zmartwychwstałego państwa Litwinów, których sztandar jest podobny do sztandaru Pana Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Ktoś spyta: dlaczego główna na dzisiaj pisemna praca mego życia napisana jest niezbyt poprawnie w mowie polskiej, która nie jest moją mową ojczystą i której nie mogę rozmawiać? Tak ono przyszło od samego początku, to nie jest moją własną pracą, lecz kontemplacją + kompilacją :) Czy ziemskie ono, czy niebieskie — nie wiem, Bóg to wie. Wiemy że «wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony» (2Tym 3:16-17). Wszelkie pismo powinno być czytane w takim duchu, w jakim pisane było. Veni Sancte Spiritus! «Wszyscy którzy chcąc Mi okazać swoja miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym» — cóż to za droga Boska obietnica!

Praca nad tą modlitwą ruszyła od naszej parafjalnej Uroczystości Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2010 roku, i przez jeden rok ona jest opublikowana w blogu. Od Uroczystości św. Ojca Dominika 8 sierpnia 2011 roku do święta Przemienienia Pańskiego wg. rosyjskiego prawosławnego obrządku 19 sierpnia 2011 roku, które również nazywa się «Spas» ((Chrystus Zbawca, Αχειροποίητος, Άγιον Μανδύλιον), tak samo nazywa się nie ręką ludzką stworzone, a przejawione się na dawnej materii Przenajświętsze Oblicze Chrystusa Zbawcy), i rocznicy cudownego przemienienia 19 sierpnia 1995 roku, kiedy porwany słodyczą boskiej kontemplacji jeden grzesznik niegodny miał przewielki zaszczyt oglądania twarzą w twarz Światła Oblicza Bożego, a przez 14 lat w kościele pw Matki Boskiej Różańcowej (byłem urodzony 9 października 1972 roku, blisko święta Matki Bożej Różańcowej) i Św. Dominika zaczął swoje nawrócenie do Chrystusa i Jego Kościoła katolickiego, ta Nowenna była odsłużona w intencji naszego przyjaciela-Litwina Włodzimierza Kruszkina, który niedawno odszedł, i mojej babci Reginy (z domu Paszkiewiczów z Hajdukowej Słobodki), która wraz ze swymi przodkami przyczyniła się do mojego chrztu w czasach radzieckich prześladowań wiary Chrystusowej i do mego późniejszego nawrócenia do Kościoła katolickiego, która urodziła się 15 listopada 1917 roku, w przeddzień święta Matki Boskiej Ostrobramskiej, a odeszła 9 sierpnia 2002 roku, w dzień po święte św. Ojca Dominika, cały dzień św. Dominika będąc w nieświadomym przecinku.

W szczególny sposób powierzam ich i tę Nowennę świętemu Ojcu Dominikowi (trzy krotnie powtórzone w Litanii wezwanie św. Dominika nie jest błędem) i proszę wielkiego szlachcica Króla Zmartwychwstałego a rycerza Królowej Wniebowziętej o modlitwie za nimi i o kontemplacji z tymi, kto służy tę Nowennę — przez Najświętszą Pannę Maryję do Pana Jezusa Chrystusa. Bo «jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w Niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18:19-20). W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.

Monday, August 1, 2011

Milites Christi. Omnia Pro Jesu, Omnia Per Mariam!

My name is Andrej Ludvik Mikalajeŭ OPs aka Fra Ludovicus (contracted: Andrej Mikalajeŭ), Mancipium Christi in Mariae, gente Lithuanus natione AlbaruthenusBelarusian-speaking Litvin of Grand Duchy of Lithuania Catholic nobility's & gentry's culture from Minsk, Lithuania-Bielarus. I am paralysed after the neck-trauma (August-19-1995). I'm married on Tatiana (October-12,27-2002), our family's Coat of arms named TRINITAS — Trojica (BE: Троіца; PL: Trójca; EN: Trinity; RU: Троица), we've own web-site in Russian about non-profit culture. Main sacred images in our house are Most Sacred Heart of Jesus & The Immaculate Heart of Mary. I am Catholic (February-2009), dominican tertiary (March-2013). I speak in Russian and Belarusian freely. I understand and can answer to you in Polish too. Worse — in Ukrainian. Yet worse — in English :)